22 Mayıs_2018

Sportup

Sporda yaşanan dijital dönüşümü takip etmeyi ve bu alandaki fırsatları daha aktif kullanmayı amaçlayan marka yöneticilerini, sporcuları, kulüpleri ve federasyonları bir araya getiren, ilk olarak 2017 yılında düzenlenmiş uluslararası etkinliktir.

Takım oyununa inanıyor ve farklı yetenekleri olan sektörler arasında bunu geliştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye’de tüketicilerin belki de en fazla ilgi gösterdikleri iki alan spor ve teknoloji. Bu iki dev endüstrinin kesiştiği verimli alanda paydaşlar arasında iletişimi, etkileşimi artırarak ve bilgi paylaşımını sağlayarak çok sayıda başarılı proje hayata geçeceğine olan inancımız tam.

Bu şekilde geleneksel spor piramidinin dışında da ekonomi hızla büyüyecek, gelişecek ve bu durum yine spor endüstrisinin gelişimini hızlandıracaktır.

2018'de Neleri Konuşmak İstiyoruz?

>Spor ekonomosinde neler yaşanıyor?
>Hangi teknolojik gelişmeler sahalara giriyor?
>Spor pazarlamasında inovatif yaklaşımlar neler?
>Startuplar sporda neleri değiştirmeyi hedefliyor?
>Spor dünyası ile iş dünyası ve girişimciler birlikte neler yapabilirler?
>Spor hangi alanlarda iş fırsatları sunuyor?

Konular_>

> Taraftar Deneyimi
> Y ve Z Jenerasyonu spor tüketim alışkanlıkları
> Marka İletişimi ve Sponsorlukta İnovasyon
> Dijital Medya
> Sporcu Performansı, Sağlığı ve Gelişimi
> E-spor
> Büyük Veri
> Akıllı Spor Tesisleri ve Şehirler
> IoT ve Giyilebilir Teknolojiler

> Hedefler_

> Spor dikeyinde inovasyon ve marka hareketlerine yönelik aktif bir topluluk oluşturmak

> Spor pazarındaki girişimcilik alanları hakkında farkındalık yaratmak ve bu alana yatırım yapmak isteyen kişi ve kurumlar arasında ilişkiler  geliştirmek

> Yenilikçi spor startup’larının sayısını arttırmak

> Markaların iletişim faaliyetleri içerisindeki güncel spor kullanım örneklerini incelemek

> Sporcuların dikkatini çekerek zaman içerisinde sporcuları yatırımcı pozisyonuna taşıyarak ekosistemi zenginleştirmek

> Uzman kişi ve kurumları dinleyerek pazardaki ihtiyaçları ve fırsatları daha görünür kılmak

Sporun kendisi kadar sponsor markalar, ürün tedarikçileri, yayıncılar ve diğer tüm paydaşlar da rekabette yer alabilmek adına teknolojiden
Bu sebeple Sportup safaydalaniyorlar.dece spor endüstrisi değil bu ekosistemde olan ve olmayı düşünen herkese hitap eden bir etkinliktir.
Sportup ile iş çevrenizi geliştirebilir, yeni projeler için ilham verici fikirler edinebilir, iş önerilerinizi paylaşabilir, örnek alabileceğiniz iş modelleri ile karşılaşabilirsiniz.

Kimler Katılabilir_>

Girişimciler, yatırımcılar, spor yöneticileri, marka yöneticileri, ajanslar, mentörler, spor adamları, sporcular ve bu alanlara ilgisi olan herkes.